Vize Asigurari


Informatii Vize-Asigurari:

1. De ce mai am nevoie de asigurare de calatorie?
2. Asigurarea complexa pentru calatorii in strainatate
3. Asigurarea de anulare a calatoriei(STORNO)

1.De ce mai am nevoie de asigurare de calatorie?
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii romani care calatoresc in strainatate pe perioade scurte de timp vor putea beneficia de asistenta medicala in cazul unor evenimente neprevazute, prin intermediul Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS). Cardul permite accesul la tratamentele medicale de urgenta, efectuate conform standardelor din sistemul public de sanatate al fiecarei tari membre a Uniunii la care se adauga Elvetia. In acelasi timp insa, pentru o acoperire completa, care cuprinde si accesul la serviciile clinicilor si spitalelor private din aceste tari (majoritare in comparatie cu sistemul public) se recomanda incheierea unei asigurari medicale de calatorii in strainatate.
AVANTAJE
Asigurarile medicale de calatorie in regim privat mai confera asiguratilor si alte avantaje, printre care:
Decontarea cheltuielilor se face direct, intre compania de asigurari care a incheiat polita si corespondentul acesteia din strainatate, fara sa mai fie nevoie ca asiguratul sa achite costul prestatiilor medicale.
Includerea in asigurare si a riscurilor ce nu pot fi acoperite prin Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate cum ar fi: cheltuieli medicale cat si cheltuieli de spitalizare atat in regim public cat si privat; cheltuieli de repatriere medicala (cu sau fara insotitor), cu ambulanta terestra sau aeriana dupa cum o impune situatia medicala; cheltuielile cu repatrierea in caz de deces.
Decontarea cheltuielilor realizate cu medicamentele, ca urmare a unui eveniment medical (la recomandarea unui medic).
Valabilitatea in toate tarile lumii, nu doar in statele membre ale Uniunii Europene si Elvetia.
• Societatea de asigurare se obliga prin contractul incheiat sa asiste pe asigurat in strainatate, 24 de ore din 24, tinand legatura permanent cu acesta in momentele de dificultate. [sus]

2. Asigurarea complexa pentru calatorii in strainatate [sus]
Asigurarea este destinata tuturor persoanelor care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Uniunii Europene sau Republica Moldova care efectueaza calatorii in alte tari decat cele in care poseda cetatenie.

RISCURILE ACOPERITE:
În cazul apariţiei unui eveniment asigurat, asigurarea acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (inclusiv cele de transport sanitar, farmaceutice, chirurgicale şi de spitalizare), precum şi cheltuielile de asistenţă (inclusiv cele de repatriere sanitară), astfel:
- Pentru persoanele cu vârsta până la 64 ani (inclusiv):
*pentru ţările din Europa, până la suma maximă de 50.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:
• cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 10.000 EURO;
• cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 15.000 EURO;
• cheltuieli farmaceutice, până la suma maximă de 5.000 EURO;
• cheltuieli pentru transport sanitar de urgenţă, până la suma maximă de 5.000 EURO;
• cheltuieli pentru repatriere sanitară, până la suma maximă de 10.000 EURO;
• cheltuieli pentru repatriere în caz de deces (atât cheltuielile de pregătire în vederea transportului cât şi cele aferente serviciului de transport), până la suma maximă de 2.000 EURO;
• alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, până la suma maximă de 3.000 EURO.
*pentru ţările din afara Europei, până la suma maximă de 25.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:
• cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 5.000 EURO;
• cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 7.500 EURO;
• cheltuieli farmaceutice, până la suma maximă de 2.500 EURO;
• cheltuieli pentru transport sanitar de urgenţă, până la suma maximă de 2.500 EURO;
• cheltuieli pentru repatriere sanitară, până la suma maximă de 5.000 EURO;
• cheltuieli pentru repatriere în caz de deces (atât cheltuielile de pregătire în vederea transportului cât şi cele aferente serviciului de transport), până la suma maximă de 1.500 EURO;
• alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, până la suma maximă de 1.000 EURO.
- Pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani (inclusiv), pentru toate zonele geografice, până la suma maximă de 5.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:
• cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 1.000 EURO;
• cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 1.000 EURO;
• cheltuieli de repatriere în caz de deces, până la suma maximă de 2.000 EURO, din care:
• cheltuieli de pregătire în vederea transportului, până la suma maximă de 1.000 EURO;
• cheltuieli aferente serviciului de transport, până la suma maximă de 1.000 EURO;
• alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, inclusiv cele farmaceutice, de transport sanitar, de repatriere sanitară, până la suma maximă de 1.000 EURO.
• valoarea maximă a cheltuielilor de diagnosticare suportate de Asigurător este de până la 300 EURO pe întreaga perioadă de asigurare. Cheltuielile de diagnosticare sunt suportate de Asigurător numai în cazul apariţiei unui eveniment asigurat.
• cheltuielile de diagnosticare sunt incluse în valoarea maximă a cheltuielilor aferente primei vizite medicale care nu poate depăşi valoarea de 500 EURO pe întreaga perioadă de asigurare.
- Se acoperă de asemenea, pentru orice arie geografică şi indiferent de vârstă, cheltuielile dentare pentru tratamente efectuate în regim de urgenţă, până la limita de 300 EURO.
- Atât pentru evenimentele care au loc în timpul practicării de către Asigurat a unei activităţi sportive, în afara unui cadru competiţional oficial, cu excepţia celor menţionate în cadrul secţiunii „Excluderi”, cât şi pentru cele ce au loc în timpul antrenamentelor sportive, altele decât cele menţionate în cadrul secţiunii „Excluderi”, se acoperă cheltuielile medicale şi de asistenţă pentru tratamente de urgenţă, până la suma maximă asigurată de 5.000 EURO, exclusiv pentru persoanele cu varsta până la 65 ani, indiferent de aria geografică în care a avut loc evenimentul. Acoperirile de care Asiguratul beneficiază în baza prezentelor condiţii, sunt în funcţie de aria geografică menţionată pe poliţă, de vârstă, de prima de asigurare plătită şi în conformitate cu sumele maxime asigurate, stabilite în prezentele condiţii generale pe tipuri de cheltuieli şi pentru fiecare arie geografică în parte.

- Asigurarea de asistenta turistica mai are ca beneficiu si Asigurarea pentru Bagaje plan STANDARD
* Se preiau in asigurare cheltuielile medicale de urgenta si serviciile de asistenta care survin in urma unui accident sau a unei imbolnaviri imprevizibile a turistului, iar la asigurarea pentru bagaje riscurile acoperite sunt pierderea sau intarzierea bagajului aflat in custodia transportatorului aerian. Conform planului STANDARD suma maxima asigurata este de 500 Euro pe intreaga perioada de asigurare dupa cum urmeaza:
Bagaj pierdut: indemnizaţie de 250 EURO.
- Bagaj întârziat mai mult de 5 ore de la debarcarea din avion: indemnizaţie de 5 EURO/oră, inclusiv primele 5 ore şi până la maxim 50 de ore.
- Asigurarea pentru bagaje plan PREMIUM.
Se preiau in asigurare intarzierea sau pierderea bagajelor aflate in custodia transportatorului aerian si furtul bagajelor pe durata calatoriei. Conform planului de asigurare PREMIUM suma maxima asigurata este de 1.500 EURO pe întreaga perioadă de asigurare, după cum urmează:
- Bagaj pierdut sau furat: indemnizaţie de 1.000 EURO.
- Bagaj întârziat mai mult de 5 ore de la debarcarea din avion: indemnizaţie de 10 EURO/oră, inclusiv primele 5 ore şi până la maxim 50 de ore.
- Asigurarea de anulare a calatoriei pentru servicii turistice precum si pentru biletele de avion – STORNO [sus]

3. Asigurarea de anulare a calatoriei(STORNO) [sus]
Asigurarea de anulare a călătoriei, cunoscuta generic sub numele de Asigurare STORNO, vine in sprijinul agenţiilor de turism şi a clienţilor acestora, oferindu-le protecţie ambilor în cazul unor evenimente absolut imprevizibile.
Pot fi preluate în asigurare pachete de servicii turistice ce pot conţine: transport, cazare şi alte servicii precum: alimentaţie, tratament balnear, agrement. Transportul inclus in pachete poate fi de orice tip: rutier, naval, feroviar, aerian cu curse charter sau de linie.
Pot fi preluate în asigurare separat de alte servicii biletele de avion numai pentru cursele de linie.
Obiectul asigurării constă în suportarea de către Asigurător în tot sau în parte a penalităţilor care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a turistului, aşa cum acestea sunt impuse de tour-operatorul extern şi prevăzute în contractul de comercializare a serviciilor turistice, ca urmare a anulării călătoriei datorită apariţiei unui eveniment asigurat; iar pentru biletele de avion la curse de linie, obiectul asigurării constă în suportarea în tot sau în parte a penalităţilor care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a călătorului aşa cum acestea sunt impuse de compania aviatică, sau ca urmare a anulării călătoriei datorită imposibilităţii companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.
Perioada de asigurare începe la ora 24 a zilei în care a fost achiziţionată poliţa şi se încheie in momentul programat al prestării primului serviciu turistic sau al îmbarcării pentru cursa de linie asigurată. Această perioada nu este limitată în timp, asigurarea putând fi încheiată, spre exemplu şi cu un an înainte de călătorie.
Anularea călătoriei poate surveni oricând pe parcursul acestei perioade, însă pe măsură ce se apropie data încheierii acesteia, Asigurătorul oferă acoperire numai în cazul producerii anumitor evenimente asigurate. Condiţiile contractuale stabilesc trei termene de anulare a călătoriei in funcţie de durata rămasă până la debutul acesteia, termene pentru care diferă evenimentele asigurate acoperite:
1. În cazul anulării călătoriei cu mai mult de 15 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecării, Asigurătorul preia în asigurare penalităţile ce trebuiesc suportate de către Asigurat dacă acesta nu a beneficiat de aranjamentele de călătorie, indiferent de motive, cu excepţiile producerii de catastrofe naturale, accidente nucleare, operaţiuni de război, comiterii de către Asigurat de fapte penale.
2. În cazul anulării călătoriei între 14 zile calendaristice (inclusiv) şi 4 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecării, asigurarea oferă acoperire numai în cazul producerii unuia dintre următoarele evenimente:
1. îmbolnăvirea sau decesul unei persoane care ar fi urmat să însoţească Asiguratul în călătorie;
2. obligativitatea de a îndeplini îndatoriri de serviciu urgente şi neprevăzute;
3. pierderea sau furtul documentelor de călătorie;
4. decesul Asiguratului ori a unei rude a Asiguratului;
5. imobilizarea Asiguratului, a unei rude sau a soţului/soţiei acestuia datorată vătămării corporale sau a unei îmbolnăviri;
6. citarea Asiguratului, a unei rude ori a unei persoane care ar fi urmat să-l însoţească în călătorie ca parte într-un proces civil;
7. citarea Asiguratului, a unei rude ori a unei persoane care ar fi urmat să-l însoţească în călătorie ca martor în faţa unei instanţe;
8. domiciliul sau reşedinţa Asiguratului devine de nelocuit;
9. imposibilitatea companiei aeriene cu care urma să călătorească Asiguratul ori a tour-operatorului furnizor al serviciilor turistice de a onora serviciile asumate prin vânzarea biletelor;
10. activităţi teroriste la una dintre destinaţiile spre care urmează să călătorească Asiguratul;
11. naştere prematură a unui copil al Asiguratului.
- *În cazul anulării călătoriei cu mai puţin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecării, asigurarea oferă acoperire numai în cazul producerii unuia dintre următoarele evenimente:
1. decesul Asiguratului, a unei rude sau a soţului/soţiei acestuia;
2. imobilizarea Asiguratului, a unei rude sau a soţului/soţiei acestuia cu care urma să călătorească datorată vătămării corporale sau a unei îmbolnăviri;
3. citarea Asiguratului ca parte într-un proces civil;
4. citarea Asiguratului ca martor în faţa unei instanţe;
5. domiciliul sau reşedinţa Asiguratului devine de nelocuit;
6. accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore înainte de plecarea în călătorie;
7. imposibilitatea companiei aeriene cu care urma să călătorească Asiguratul ori a tour-operatorului furnizor al serviciilor turistice de a onora serviciile asumate prin vânzarea biletelor;
8. greve ale transportatorilor care împiedică deplasarea Asiguratului;
9. activităţi teroriste la una dintre destinaţiile spre care urmează să călătorească Asiguratul;
10. naştere prematură a unui copil al Asiguratului.
Pentru biletele de avion la curse de linie asigurate separat, Asigurătorul suportă anularea călătoriei datorită imposibilităţii companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.
Suma maximă asigurată exprimă costul de achiziţie plătit de Asigurat la încheierea contractului de comercializare a serviciilor turistice şi/sau al biletelor de avion, dar nu mai mult de:
- 2.500 Euro /persoana, dar nu mai mult de 7.500 EURO/contract pentru serviciile turistice (inclusiv bilete de avion pentru curse de tip charter),
- 1.000 EURO/bilet de avion, dar nu mai mult de 3.000 EURO/perioada de asigurare pentru biletele de avion la curse de linie. Pentru sume care depăşesc aceste limite, se pot încheia asigurări numai după obţinerea în prealabil al acceptului expres al societăţii de asigurare.
DAUNE:
În cazul în care decide anularea călătoriei, Asiguratul are obligaţia de a solicita agenţiei de turism emitente a poliţei încheierea unui proces verbal în care să fie consemnate data la care a fost anunţată agenţia de turism, valoarea penalităţilor reţinute de agenţie, conform clauzelor de retragere şi, dacă anularea se produce cu mai puţin de 15 zile calendaristice (inclusiv) înainte de plecare, motivele anulării călătoriei. [sus]